DIENSTEN

Wat doen wij voor uw bedrijf?

De Vries, bureau voor salarisverwerking biedt u een totaalpakket van diensten op het gebied van salaris- & personeelsadministratie voor uw bedrijf. Uw dienstverlening aan uw werknemer(s) staat bij ons centraal. Voor u als ondernemer wordt het steeds ingewikkelder om op de juiste wijze en volgens de regels voor uw medewerkers te zorgen.


De wet- en regelgeving heeft het uitbesteden van salarisadministratie aan een professionele dienstverlener steeds noodzakelijker gemaakt.


o  Complete salaris verwerking per maand of per 4 weken

o  CAO wijzigingen met u bespreken en de wijzigingen doorvoeren

o  Aangifte loonheffingen

o  Meldingen aan de belastingdienst verzorgen

o  Pensioenadministratie werkgever en werknemer

o  Arbeidscontracten opmaken


Wij voorzien u tijdig van alle relevante ontwikkelingen met betrekking tot loonbelasting, sociale verzekeringen en geven u advies en begeleiding bij nieuwe ontwikkelingen.

Zo kunt u uw medewerker(s) deskundig informeren.


In overleg met u worden vooraf duidelijke en heldere afspraken gemaakt over de werkwijze, de doorlooptijd en de honorering.