ADMINISTRATIE KANTOREN

Salarisadministratie voor Administratiekantoren

De Vries, bureau voor salarisverwerking heeft samenwerkingservaringen met verschillende administratiekantoren.


De wet - en regelgeving heeft voor administratiekantoren het uitbesteden van de salaris-& personeelsadministratie aan een professionele dienstverlener steeds noodzakelijker gemaakt.Redenen voor het uitbesteden van uw salaris & personeelsadministratie zouden kunnen zijn:


o  Salarisadministratie behoort niet tot de kerntaken van de organisatie;

o  Ontbreken van expertise op het gebied van salarisadministratie;

o  Kennis van de verschillende CAO's;

o  Complexe wet- en regelgeving;

o  Pensioenadministratie;

o  Uitbesteden bespaart veel kostbare tijd.


U haalt een specialisme in huis waardoor u klanten kunt aannemen, die u voorheen geen salarisadministratie kon aanbieden en hierdoor moest afwijzen.Wij bieden u een totaalpakket van diensten die geheel op u en uw klanten zijn afgestemd.


Voor u en uw klanten zijn wij altijd bereikbaar, van adviezen tot begeleiding van een looncontrole.