DIENSTEN

Wat doen wij voor uw bedrijf?

De Vries, bureau voor salarisverwerking biedt u een totaalpakket van diensten op het gebied van salaris- & personeelsadministratie voor uw bedrijf. Uw dienstverlening aan uw werknemer(s) staat bij ons centraal. Voor u als ondernemer wordt het steeds ingewikkelder om op de juiste wijze en volgens de regels voor uw medewerkers te zorgen.

 

De wet- en regelgeving heeft het uitbesteden van salarisadministratie aan een professionele dienstverlener steeds noodzakelijker gemaakt.

 

o Complete salaris verwerking per maand of per 4 weken

o CAO wijzigingen met u bespreken en de wijzigingen doorvoeren

o Aangifte loonheffingen

o Meldingen aan de belastingdienst verzorgen

o Pensioenadministratie werkgever en werknemer

o Arbeidscontracten opmaken

 

Wij voorzien u tijdig van alle relevante ontwikkelingen met betrekking tot loonbelasting, sociale verzekeringen en geven u advies en begeleiding bij nieuwe ontwikkelingen.

Zo kunt u uw medewerker(s) deskundig informeren.

 

In overleg met u worden vooraf duidelijke en heldere afspraken gemaakt over de werkwijze, de doorlooptijd en de honorering.

 

 

© 2010 De Vries, bureau voor salarisverwerking

info@bureauvoorsalarisverwerking.nl