ADMINISTRATIE KANTOREN

Salarisadministratie voor Administratiekantoren

De Vries, bureau voor salarisverwerking heeft samenwerkingservaringen met verschillende administratiekantoren.

 

De wet - en regelgeving heeft voor administratiekantoren het uitbesteden van de salaris-& personeelsadministratie aan een professionele dienstverlener steeds noodzakelijker gemaakt.

 

 

Redenen voor het uitbesteden van uw salaris & personeelsadministratie zouden kunnen zijn:

 

o Salarisadministratie behoort niet tot de kerntaken van de organisatie;

o Ontbreken van expertise op het gebied van salarisadministratie;

o Kennis van de verschillende CAO's;

o Complexe wet- en regelgeving;

o Pensioenadministratie;

o Uitbesteden bespaart veel kostbare tijd.

 

U haalt een specialisme in huis waardoor u klanten kunt aannemen, die u voorheen geen salarisadministratie kon aanbieden en hierdoor moest afwijzen.

 

 

Wij bieden u een totaalpakket van diensten die geheel op u en uw klanten zijn afgestemd.

 

Voor u en uw klanten zijn wij altijd bereikbaar, van adviezen tot begeleiding van een looncontrole.

 

 

© 2010 De Vries, bureau voor salarisverwerking

info@bureauvoorsalarisverwerking.nl